DORADZTWO W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
  • bieżąca nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą