KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
  • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli
  • podatkowych prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia