KSIĘGI RACHUNKOWE

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa
  • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia