POZOSTAŁE USŁUGI

  • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką,
  • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
  • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie
  • księgowanie projektów realizowanych ze środków unijnych
  • pomoc przy sporządzaniu Intrastat