KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
  • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
  • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia