REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
  • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
  • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych